Jerzy Saldat

Bytów i okolice na dawnych pocztówkach

Bütow und Umgebung auf alten Posdtkarten

Wydanie I (Ausgabe I)

BiT Gdańsk 2004

ISBN 83-912374-8-6

(Ausgabe mit polnischem und deutschem Text)

 


Angebot


 

 Inhalt:

 

5

Wstęp / Vorwort

6

Skąd się wsieła pocztówka? / Woher kommt eigentlich die Postkarte?

8

Początki perwszej ilustrowanej kartki pocztowej / Die Anfänge der ersten illustrierten Postkarte

13

Bytów, jaki znamy z dawnych kart pocztowych / Bütow, wie wir es von alten Postkarten kennen

22

Bytów / Bütow

137

Okolice Bytowa / Bütows Umgebung

138

Pocztówki z okolic Bytowa / Postkarten aus der Gegend um Bütow

192

Miejscowości – Ortschaften

193

Kalendarium waz.niejszych wydareń w dziejach Bytowa do 1945 roku / Kalendarium der wichtigsten Ereignisse in Bütows Geschichte bis 1945

 

 

 

WSTĘP

Gdy ponad dwa lata temu otrzymałem od przyjaciela z Hamburga dawną pocztówkę z widokiem Bytowa, nie przypuszczałem, że stanie się ona początkiem mojej pasji, czyli zbierania starych pocztówek z rodzinnego miasta. Od tego momentu poszukiwałem innych ujęć przedwojennego Bytowa, który poprzez tragiczne dzieje ostatniej wojny zmienił swoje architektoniczne i kulturowe oblicze. Aby zdobyć kolejne, uczestniczyłem w giełdach w kraju i za granicą, odwiedzałem antykwariaty oraz nawiązywałem znajomości z innymi kolekcjonerami. W powiększaniu zbioru bardzo pomógł mi mój brat Mirosław Saldat oraz kolega Piotr Reut, na co dzień mieszkający w Niemczech, gdzie kupiłem najwięcej kartek. Oddając w Państwa ręce ten album z widokami dawnego Bytowa i jego okolic, miałem dylemat, jakie ujęcia pokazać. Mam nadzieję, że mój dobór był trafny i przybliży wszystkim charakter naszego miasta i regionu oraz ukaże jego piękno. Myślę, że album znajdzie szeroki krąg odbiorców. Starszym mieszkańcom miasta i okolic pozwoli wrócić wspomnieniami do czasów młodości, młodszym umożliwi poznanie tych miejsc, które dziś często wyglądają zupełnie inaczej.

Kto by pomyślał przed laty, że taka mała karteczka zatrzyma czas i zachowa w pamięci miejsca i budowle, które odeszły w zapomnienie wraz z upływem lat. Obecne czasy nie sprzyjają wysyłaniu pocztówek. Jako kolekcjonera martwi mnie, że zmniejszająca się liczba wysyłanych kart spowoduje upadek kolekcjonerstwa, jakim jest filokartysty-ka. I cóż mogę dodać? Zbierajmy pocztówki i kochajmy je.

Jerzy Saldat

 

VORWORT

Als ich vor über zwei Jahren von meinem Freund aus Hamburg eine alte Postkarte mit der Ansicht von Bütow (heute: Bytów) bekam, habe ich nicht vermutet, dass sie der Anfang einer großen Leidenschaft, und zwar des Sammelns von alten Postkarten aus meiner Heimatstadt, werden sollte. Von da an war ich ständig auf der Suche nach Vorkriegsaufnahmen von Bütow, das infolge der tragischen Ereignisse des letzten Krieges sein architektonisches und kulturelles Antlitz verändert hatte. Ich besuchte Postkartenbörsen im In- und Ausland und Antiquariate, knüpfte Kontakte zu anderen Sammlern. In besonderer Weise halfen mir mein Bruder Mirosław Saldat sowie Piotr Reut - beide wohnhaft in Deutschland, wo ich die meisten Karten erwarb, bei der Vergrößerung meiner Sammlung. Bei der Entstehung des Bildbandes konnte ich mich nur schwer entscheiden, welche Ansichten von Bütow und Umgebung ich Ihnen - den Lesern - zeigen soll. Ich hoffe, dass meine Auswahl ins Schwarze getroffen hat und allen, die diesen Band in die Hand nehmen, den Charakter unserer Stadt und Region näherbringt, deren Schönheit zeigt und dadurch einen breiten Adressatenkreis finden wird. Den alteingesessenen Bewohnern der Stadt hilft diese Sammlung, Erinnerungen wieder lebendig werden zu lassen, und die jungę Generation bekommt so die Möglichkeit, Örtlichkeiten kennenzulernen, die es heute langst nicht mehr gibt.

Wer hatte vor Jahren geglaubt, dass ein solch kleines Kärtchen die Zeit anzuhalten vermag und die Erinnerung an Orte und Bauwerke wach halt, die langst in Vergessenheit geraten sind. Wie wir wissen, sind die Zeiten fürs Kartenschreiben nicht günstig, und es beunruhigt mich ais Sammler, dass dadurch eine Sammelleidenschaft, wie es die Philokartistik ist, zum Untergang verurteilt ist. Was bleibt mir noch zu sagen? Lasst uns Postkarten sammeln und sie lieben.

Übersetzung: Doris Wilma


 

Beispiel-Seite 23

 


 

Der Text:

 

Litografia z 1899 roku. Od lewej: kościół św. Elżbiety (obecnie św. Katarzyny), panorama Bytowa oraz pomnik poległych w I wojnie światowej (Kriegerdenkmal), niżej Seminarium   Nauczycielskie   (obecnie   Zespół   Szkół

Lithographie von 1899. Von links: St. Elisabeth-Kirche (heute: St. Katharinen), Lehrerseminar (heute: Berufsschule), Panorama von Bütow sowie Kriegerdenkmal zu Ehren der im Ersten Weltkrieg Gefallenen.

 


Angebot                     E-mail: kdkreplin@buetow-pommern.info web-site:http://buetow-pommern.info
                     © Klaus-Dieter Kreplin, zum Nordhang 5, D-58313 Herdecke 2005